Studio Raketa 22 je arhitektonski studio nastao 2022. godine u Novom Sadu, na čijem čelu se nalaze arhitekte Jelena Plačkov Škrbić i Lara Penc.

Ime ,,raketa’’ proizašlo je iz šaljivog pristupa efektnosti i ažurnosti dve koleginice koje su se odlučile da zajedno izađu na tržište arhitektonskog projektovanja. A ovo što ćemo vam pokazati je tek početak…

Studio se bavi arhitekturom i dizajnom enterijera, pošujući osnovna načela funkcionalnosti, estetike i forme, koja se prožimaju sa savremenim stečenim znanjima iz oblasti dizajna, tehnologije, održivosti,… Osnovna praksa se do sada uglavnom zasnivala na rekonstrukcijama jednoporodičnih i poslovnih objekata, kao i na projektovanju novih jednoporodičnih objekata koje u suštini oslikava potrebe korisnika, reflektujući se na što optimalnije funkcionalno rešenje, prožimajući se sa dizajnom, tako da krajnji efekat bude ,,doživljaj i reakcija’’ svakog korisnika zadatog prostora.

Član ASAP-a studio postaje prepoznajući vrednosti organizacije koja okuplja partnere jedinstvenih znanja i ekspertiza, kako bi razvila, negovala i doprinela razvoju arhitektonske prakse sa ciljem razmene znanja i ideja i unapređenja lokalne scene. Uticaj ovakve ogranizacije na tržište doprinosi napretku svake arhitektonske prakse ponaosob.

Tri projekta koje bismo istakli:

  1. Rekonstrukcija poslovnog prostora sa promenom namene

Rekonstrukcija postojećeg objekta hale u Novom Sadu obuhvata adaptaciju kompletnog objekta kako bi se prilagodio novoj funkciji- poslovni prostor za potrebe IT firme. Rađena je nova međuspratna konstrukcija kako bi prostor mogao da funkcioniše na dva nivoa, kroz koji se protežu dva atrijuma, povezivajući objekat i u vertikalnom smislu. Forma postojećeg objekta je zadržana, a fasada objekta utiče na dinamičnost i razigranost naizgled jednostavnog kubusa nekadašnje hale, pružajući korisnicima jedinstveni doživljaj.

  1. Rekonstrukcija i dizajn enterijera hotela

Rekonstrukcija postojećeg objekta hotela i dizajn enterijera kompletnog prostora, bili su svojevrstan izazov za nas. Objekat hotela se nalazi u Novom Sadu na Beogradskom keju, u prisustvu svih repernih tački ovog grada, bez toga da sam bude jedna od njih. Startno polazište bilo je to da se pridruži svim obeležjima grada, da ne razočarava, nego opčinjava, kako svojim spoljašnjim izgledom tako i unutrašnjim. Rađena je kompletna rekonstrukcija svih instalacija, adaptacija prostora tako da se dobiju različiti prostori javnih i privatnih namena. Dizajn enterijer je prijatan i elegantan, ostavljajući dovoljno prostora da unutrašnjost svojih prostorija omplemeni Žeželjev most i Petrovaradinska tvrđava, kej, Dunav i sve ono što ga čini reperom jednog grada.

  1. Rekonstrukcija, dogradnja i dizajn enterijera zatvorenog bazena jednoporodičnog objekta

Projekat rekonstrukcije, dogradnje i dizajna enterijera zatvorenog bazena jednoporodičnog objekta zahtevao je pažljvo analiziranje postojećeg funkcionisanja korisnika i potreba koje dolaze sa novim funkcijama, ne narušavajući stabilnost zgrade, kao ni okruženje, s obzirom da se objekat nalazi u naselju kompleksa dvojnih kuća. Predmet dogradnje sadrži bazen, saunu, tuš i teretanu. Mini spa centar u kući, nije li to nešto što bi svako poželeo u svom domu. Atmosfera spa centara postignuta je promišljenim odabirom materijala, boja i tekstura, koje doprinose osećaju topline i smirenosti.

Kontakt

Gavrila Principa 43, 11000 Beograd +381 60 3384865 contact@asap.org.rs

SOCIAL

NEWSLETTER

COPYRIGHT 2022

FAQ