Godišnji izveštaj

Jedan od pokretačkih i dugoročnih ciljeva ASAP je unapređenje poslovnog ambijenta i celog arhitektonskog ekosistema. Shvatili smo još u ranoj fazi konstituisanja naše organizacije da nije moguće ostvariti taj cilj bez prikupljanja i analiziranja relevantnih podataka o poslovanju naših članica.

Zato smo odlučili da već u prvoj godini funkcionisanja krenemo sa prikupljanjem aktuelnih podataka i relevantnih statistika koje mapiraju razvoj naše Asocijacije, kao i ekosistema koje čine naše članice sa namerom da to bude redovan godišnji izveštaj koji ćemo objavljivati kao javno dostupan dokument.

Principi koji su nas okupili u ASAP su otvorenost, deljenje znanja i iskustava i baš iz tih razloga želimo da naš izveštaj bude dostupan drugim akterima u građevinskoj industriji, stejkeholderima, donosiocima odluka ali i svim našim kolegama koji nisu članovi ASAP. Verujemo da je izuzetno važno otvoreno i jasno predstaviti slabosti i snage našeg ekosistema i što je mnogo važnije- njegove potencijale.

Sreli smo se sa brojnim izazovima i tek sad razumemo koliko smo kompleksan posao pokrenuli i koliko prostora za dalji napredak i analitičnost postoji. Iako se broj članica u međuvremenu uvećao, u periodu kad smo otvorili proces bilo ih je 38, tako da bi i sami rezultati bili sasvim drugačiji da smo bili u mogućnosti da anketiramo i obradimo podatke i firmi koje su u skorijem periodu pristupile Asocijaciji.

Nadam se da ćete nas zahvaljujući ASAP Godišnjem izveštaju za 2022. bolje razumeti i da ćete primetiti da našu Asocijaciju čine mladi ljudi i još mlađe firme i da je najbolje tek pred nama.

Pridružite nam se da budemo bolji zajedno!

FAQ