ABA Consult, preduzeće za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting, osnovano je u Beogradu 2006. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću kako u zemlji tako i u inostranstvu. Glavni deo njegovog kadra čine visokokvalifikovani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti arhitekture i urbanizma. Specifično delovanje u oblasti investicija, afirmacija zaposlenih arhitekata i veliki broj priznatih i nagrađenih poduhvata otvorilo je mogućnosti proširivanja oblasti usluga koje ABA Consult pruža na tržištu, u prvom redu na konsalting usluge i usluge inženjeringa – organizovanja i investiranja.
Na osnovu svojih kvalifikacija, iskustva i kadrovskog sastava, ABA Consult kompletno pokriva sve faze radova u visokogradnji:
-konsalting u oblasti prostornog planiranja i investicionih poduhvata u urbanizmu, građevinarstvu i kompatibilnim oblastima delovanja;
-urbanističko, arhitektonsko i ostalo projektovanje u visokogradnji;
-organizaciju i izvođenje investicionih radova;
U cilju kompleksnijeg savlađivanja problema u praktičnoj primeni, ABA Consult preduzima saradnju sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, i to u obliku angažmana profesorskog i naučnog kadra sa Fakulteta i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije.

 

Studio je u ASAP-u zbog stvaranja bolje profesionalne klime u arhitekturi.

Istaknuti projekti:

1. Omladinsko pozorište ‘’DADOV’’
2. Klinički centar Niš
3. Hotel ‘’Life Design’’
4. Centralna sabirna kapela na Bežanijskom groblju – mrtvačnica

 

Website: https://abaconsult.rs

 

 

Kontakt

Gavrila Principa 43, 11000 Beograd +381 60 3384865 contact@asap.org.rs

SOCIAL

NEWSLETTER

COPYRIGHT 2022

FAQ