Želja da se arhiktonski koncept i crtež pretoče u delo, u kome neće biti kompromisa, a svaki detalj bude izveden na najvišem nivou – kao ručni rad, imao je za rezultat osnivanje “ARH Collection”d.o.o, 2018. godine, najpre kao projektantske delatnosti, a zatim i kao građevinske delatnosti, u kojoj arhitekta ispunjava svoj san, objedinivši projektovanje, nadzor i investiranje. 

Cilj studija je edukacija šireg audiotorijuma, koja nastaje kao rezultat proizvodnje kvalitetne arhitekture, odnosno dijaloga između savremene arhitekture i arhitekture prethodnih epoha.

 

Više detalja na:  www.arhcollection.rs

 

Istaknuti projekti:

  1. MBM 23
  2. VILA VP
  3. SK20A

Kontakt

Gavrila Principa 43, 11000 Beograd +381 60 3384865 contact@asap.org.rs

SOCIAL

NEWSLETTER

COPYRIGHT 2022

FAQ