ASAP – FTN NOVI SAD

Događaje Asocijacije srpskih arhitektonskih praksi redovno prate studenti novosadskog FTN, bez obzira da li se oni održavaju u Beogradu ili Novom Sadu. Nama to puno govori o dinamici nastave na ovoj visokoškolskoj ustanovi i interesovanju za arhitektonsko stvaralaštvo koje studenti steknu tokom svog obrazovanja.

 

 

Zato današnje potpisivanje Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Fakulteta tehničkih nauka i Asocijacije srpskih arhitektonskih praksi doživljavamo kao veoma značajan momenat za udruženje. FTN je prva obrazovna institucija sa kojom smo postigli ovaj nivo saradnje. Ugovorom su definisana međusobna prava i obaveze. Verujemo da će naša saradnja biti dinamična i podrazumeva između ostalog prezentacije i predavanja naših članova u skladu sa potrebama nastavnog procesa, kao i zajedničko organizovanje sajmova prakse i zapošljavanja.

 

 

Napretka arhitektonskog preduzetništva i stvaralaštva nema bez neposrednje saradnje između prakse i akademije. Verujemo da ćemo u budućnosti biti u prilici da kreiramo zajednička programe i približimo izazove prakse akademskoj zajednici u Srbiji.

FAQ