ASAP PARTNER BREAKFAST

Partnerstvo kao ključ uspeha

Kembridzki rečnik engleskog jezika definiše reč PARTNER kao osobu ili organizaciju sa kojom si blisko povezan.

U slučaju kompanija iz građevinske industrije koje su od osnivanja organizacije do danas naši partneri ova definicija se pokazala apsolutno tačnom. Partneri smo na projektima, gradnji kuća, zgrada, fabričkih hala i hotela, u stvaranju nove građene sredine i zajedničkog dobra. Partneri smo u ASAP.

Radni doručak – analiza godine i planovi za budućnost

U suštini, ne možemo funkcionisati jedni bez drugih.

Zbog takve značajne međuzavisnosti od samog starta uveli smo poseban događaj za naše ASAPartnere na samom kraju godine, famozni radni doručak. Želeli smo da sa našim partnerima analiziramo rezultate, iskustva godine za nama i podelimo ciljeve za sledeću. Moguće i zbog našeg manjka iskustva u ovakvom formatu javnog delovanja, pokazalo se kao veoma izazovnim da ovaj format ne izgubi svoj radni karakter.

Dinamična godina – rekapitulacija i vizija budućnosti

ASAP je kao organizacija imao izuzetno dinamičnu godinu sa puno aktivnosti. I sami smo ostali iznenađeni kad smo sve činjenice i brojke ubacili u prezentaciju. Iz tog razloga ni iznenađenje kod naših partnera nije nas začudilo. Shvatili smo da nam je svima bila potrebna rekapitulacije godine i da na osnovu iznetih podataka razgovaramo onovim ciljevima i izazovima, kao i da podelimo naše uvide i prognoze o poslovanju sledećoj godini.

Izuzetno su nam značili svi komentari i sugestije koje smo dobili od naših partnera. Zaključili smo da je najvažnije održati visok ritam aktivnosti. Verujemo da ćemo to postići zahvaljujući većem angažovanju naših partnera u radnim telima Asocijacije.

Ovo je sigurno bio jedan od najproduktivnijih radnih sastanaka koje smo imali i dogovorili smo da polovinom sledeće godine imamo još jedan ovakav susret .

FAQ