ASAP PRO #08 – PREZENTACIJSKE VEŠTINE

„Mi vas čujemo“

Razvoj društvenih medija i komunikacionih platformi radikalno su uticali na promene u modelima naše komunikacije. Ove primene su dalekosežnije nego bilo koje druge od doba pronalaska prese za štampanje.

Kako komuniciramo, kako šaljemo poruku postalo je najvažnije egzistencijalno pitanje savremenog čoveka. U javnom govoru često možemo da čujemo fraze poput “mi vas čujemo”, “razumeli smo vaše potrebe”, “komunikacione veštine i alati”. One odražavaju našu potrebu da kvantufikujemo komunikaciju. Da uspostavimo metriku naše uspešnosti u toj veštini.

Ostvarivanje svih potencijala

Kroz inspirativno predavanje i nastup kojim je držao uključenim celu zajednicu prisutnu na ASAP PRO #08, Relja Dereta je pokazao da naš svaki sastanak, svaki pitch pre svega mogućnost za stvaranje prostora dijaloga sa drugim. Pokazao nam je da gradeći prostor međusobne povezanosti dolazimo u mogućnost da ostvarimo sve naše potencijale.

Ukazao nam je i na značaj malih, svakodnevnih priča. U kojoj meri “small talks” nam pomaže da izgradimo odnos sa osobom preko puta nas. Takođe i na značaj naizgled malih gestova poput položaja našeg tela, boje glasa, stiska ruke.

„Client pitch“

Iako je za svaki “client pitch” važno imati kvalitetnu Power-Point prezentaciju, kroz Reljiin nastup mogli smo da razumemo i u kojoj meri je njen značaj precenjen. Relja Dereta je tokom 90 minuta držao pažnju svima nama koji smo održali mnoštvo pitch za klijente bez ikakve prezentacije. Glas, stav tela i pogled ispričali su sve.

FAQ