NACIONALNA ARHITEKTONSKA STRATEGIJA

Prošle nedelje je u Muzeju primenjene umetnosti održana promocija publikacije „Arhitektura za nas“. Pored uvaženih kolega prof. Milana Đurića, prof. Ksenije Lalović i dr Slobodana Jovića na diskusiji o Nacionalnoj arhitektonskoj strategiji (NAS) učestvovao je i Vladimir Đorić, Predsednik UO ASAP.

 

Donošenje ovog strateškog dokumenta javne politike, njen sadržaj, akcioni plan i činjenica da ga je nakon javne rasprave usvojila Vlada RS verovatno je arhitektonski događaj godine, moguće i istorijska prekretnica za razvoj naše profesije. U najvećoj meri akcione mere predviđene u NAS se poklapaju sa agendom koju zagovara #ASAPorg, izdvajamo nekoliko najvažnijih stavki:

 

  • Formiranje Komore arhitekata Srbije kao institucionalne, krovne, nezavisne organizacije koja će zastupati interese profesije, po ugledu na zemlje EU i regiona.
  • Izmena Zakona o javnim nabavkama u delu koji konkurs za dizajn definiše kao postupak u kome se dodeljuju ugovori o projektovanju (a ne nagrade).
  • Obavezan konkurs za dizajn za sve objekte koji se grade ili rekonstruišu budžetskim sredstvima iz javnih izvora
  • Jačanje nezavisnosti i profesionalizacija institucije Komisija za planove uvođenjem obaveznih članova koji bi bili delegirani iz reprezentativnih strukovnih udruženja (UAS, UUS)
  • Reforma institucije i uloge Glavnog državnog/gradskog arhitekte, uspostavljanje sistema, delokruga rada, odgovornosti i resursa kojima trebaju raspolagati ove institucije po ugledu na praksu EU.

 

Verujemo da  se samo na ovim izdvojenim stavkama mogu obezbediti:

  • Kvalitet arhitekture i građene sredine
  • Konkurentnost  i transparentnost u postupcima javnih nabavki
  • Racionalnost u trošenju budžetskih sredstava
  • Poverenje u institucije
  • Sistem odgovornosti

 

Veliku zahvalnost dugujemo kolegama iz MSGI Božani Lukić i Nebojši Anteševiću na posvećenom radu i entuzijazmu u ovom poduhvatu.

Sada je na nama – arhitektonskoj zajednici, udruženjima i strukovnim organizacijama da se koristeći platformu koju je NAS bezbedila izborimo za realizaciju akcionih mera. Od nas će zavisiti budući rezultati strategije.

 

Kompletan snimak događaja na linku ispod

FAQ