Obrazac za primedbe Nacrtu izmena Zakona o javnim nabavkama

Ovom prilikom želimo da podelimo i da vam pružimo uvid u komentare i predloge izmena koje smo pripremili vezano za javnu raspravu o Nacrtu izmena Zakona o javnim nabavkama.

Ponovo se pokazalo koliko su značajni predpristupni pregovori Republike Srbije oko pridruživanja EU, jer su predložene izmene zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki bile neophodne radi usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske Unije. Zahvaljujući tome arhitektonske usluge su po prvi put u našem zakonodavstvu prepoznate kao specifične intelektualne usluge i da Naručioci (ministarstva, vladine agencije, jedinice lokalne samouprave) ne mogu koristiti kao jedini kriterijum za dodelu ugovora princip najmanje cene. Smatramo da je ovo izuzetno važna promena koja zahteva objektivizaciju kriterijuma za dodelu ugovora putem donošenja podzakonskog akta.

Takođe, dostavili smo primedbe vezano za Konkurs za dizajn, ali i za niz proceduralnih pitanja u procesu raspisivanja i sprovođenja javne nabavke, sa idejom pooštravanja kriterijuma za učešće u procesu javnih nabavki.

Smatramo da je od izuzetnog značaja bilo usvajanja Nacionalne arhitektonske strategije za period 2023-2035 na sednici Vlade Srbije održanoj 1. juna i da su tu definisani dalji razvojni parametri koje treba uzeti u obzir prilikom zakonodavne aktivnosti. Samim tim verujemo da ovaj dokument stvara značajan prostor arhitektonskoj zajednici za dalje javno zagovaranje.

Želimo da se zahvalimo našim članovima iz Zabriskie, Bionique, Ured Studio i Andzor engeniring koji su uzeli aktivno učešće u kreiranju naše pregovaračke platforme i koji će nas zastupati tokom predstojeće javne rasprave.

Preuzmite Obrazac za primedbe.

FAQ