PARTNER DAY PINOLES

Zahvaljujući anketi Ekosistem 2022 razumeli smo da Asocijaciju čine veoma mlade firme koje vode mladi ljudi i da svoje profesionalne i životne maksimume tek treba da pruže. Sve naše aktivnosti usmerene su kako bi smo bili katalizatori tog procesa. Tokom maja i juna održaćemo veliki broj radionica i treninga razvoja poslovnih i komunikacionih veština, započeli smo nacionalnu kampanju na promociji našeg prvog priručnika, “Plan rada na projektima unutrašnje arhitekture”.

 

Dalji razvoj ahitektonske prakse nije moguć bez intenzivne saradnje sa drugim akterima u okviru građevinske industrije i zbog toga naš Partner Day format događaja doživljavamo kao platformu za dijalog i razmenu znanja sa partnerskim komapnijama koje su deo ASAP zajednice.

 

Želeli smo da naši partneri budu firme koje su svojim poslovnom kulturom i dugotrajnim prisustvom na srpskom tržištu postavljali pravila i uspostavljala kriterijume. Zato nam je izuzetno drago da je Pinoles od osnivanja Asocijacije naš dragoceni partner.

 

Tržište arhitektonskih usluga se dramatično promenilo na bolje u prethodne dve decenije i kako bi održali taj trend potrebne su nam kompanije poput Pinoles koje mogu da prate potrebe projektanata, dizajnera i krajnjih korisnika. Ali i više od toga, oni spadaju među retke koji mogu da donesu “novu” vrednost u poslovanju i na naše tržište.

 

Zato nam je Partner Day Pinoles bio izuzetno značajan. Na prezentaciji održanoj u Vili Laura u prisustvu velikog broja naših članica predstavljeni su proizvodi brendova Organela, Fenix i 4Design. Kroz razgovor sa članovima Pinoles tima mogli smo da razumemo u kojoj meri su tehnološke inovacije unapredile brojne materijale i proizvode ovih brendova i učinili ih dostupnim za upotrebu. Mnogi od njih su ugrađeni u rešenje unutrašnje arhitekture u samoj vili Laura. Bilo je veoma intenzivno i verujemo da je Partner Day Pinoles doprineo našim članicama u daljem razvoju njihovih kretivnih rešenja, ali i našim partnerima da je feed-back koji su mogli da dobiju od zajednice važan za njihovo poslovanje.

FAQ