Bigović Ljubica

Arhitekt, rođena 1979. godine u Nikšiću.

Diplomirala 2006. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Samostalni projektant u birou Bplan, od 2006. do 2008. .

Osnivac i partner projektnog biroa A4 Studio od 2008. .

FAQ