Matejić Marko

Marko Matejić

MAIN architects

 

 

Rođen u Beogradu, 1983. Godine.

Nakon što je završio XIII beograsku gimnaziju, 2002. godine upisuje Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu – smer šumarstvo, na kome je završio dve godine studija, nakon čega 2004. godine upisuje Osnovne akademske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Osnovne akademske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2007. godine, a tokom završne godine Osnovnih akademskih studija bio je stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva sport ai omladine Republike Srbije.

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je in a Master akademskim studijama 2009. godine kod profesora Branislava Mitrovića na temu “Rekonstrukcija i dogradnja Kliničkog centra Srbije u Beogradu”. Tokom Master akademskih studija, u period 2007-2009. godine, kao demonstrator (student volonter) sarađivao je u nastavi na Osnovnim akademskim studijama na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje.

Upisao je Doktorske akademske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. . . Tokom Doktorskih akadmeskih studija bio je stipendista Ministartsva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu 2011-2014. godine i kao istraživač stipendista učestvovao je u radu nanaučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Takođe, tokom Doktroskoih akademskih studija, u periodu 2010-2013. godine kao saradnik u nasatavi radio je u nastavi na Master akademskim studijama na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Departmanu za arhitekturu kod redovnog profesora Branislava Mitrovića i gostujućeg predavača Miro Uroševića, na izbornim predmetima, seminarima, projektantskim radionicama, studio projektima i master projektima iz oblasti planiranja i projektovanja zdravstevnih objekata.

Tokom Doktorskih akademskih studija objavljivao je naučne i stručne radove u domaćim i međunardonim naučnim i stručnim časopisima i publikacijama i učestvovao na međunardonim naučnim konferencijama.

Prijavu doktorske disertacije izradio je 2015. godine pod mentorstvom tada vanredne a danas redovne profesorke Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Marije Marune sa nazivom „Strateška rekonfiguracija arhitektonsko-urbanističkih obrazaca akutnih bolnica u Srbiji“. Prijava doktorske disertacije odobrena je od strane Nastavno-naučnog veća Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon toga posvetio se arhitektonskoj praksi i nažalost za sada odustao od pisanja i finalne odbrane doktorske disertacije.

Iskustvo u arhitektonskoj praksi počeo je da stiče još kao student tokom završne godine Master akademskih studija 2009. godine, a nakon završenih Master studija sarađivao je sa profesorom Branislavom Mitrovićem i njegovim MITarh timom na nekoliko domaćih i međunarodnih arhitektonskih konkursa, od kojih su na nekima dobijali nagrade. Tokom Doktorskih akademskih studija iskustvo u arhitektonskoj praksi stiče kroz rad na domaćim i međunardonim arhitektonskim konkursima u različitim domaćim i međunarodnim timovima, kao i kroz saradnju sa inostranim arhitektosnkim biroima i rad na projektima u inostranstvu, pre svega u SAD.

 

U prethodnih 15 godina arhitektosnke prakse, poslednjih 10 godina svoje iskustvo gradio je na vodećim pozicijama u vođenju manjih timova do 20 ljudi i vođenju različitih tipova i veličine projekata.

U september 2017. godine zajedno sa Nikolom Ivkovićem osnovao je MAIN architects, koji danas čini tim između 10 i 15 arhitekata i razvijenom mrežom spoljnih saradnika različitih inženjerskih struka.

Svoje izvedene i neizvedene projekte izlagao je na domaćim i međunarodnim izložbama i publikovao u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima i publikacijama. Na Salonu arhitekture u Beogradu 2018. godine dobio je pohvalu u kategoriji enterijera za porodičnu kuću na Senjaku.

Svoje projekte i rad u praksi prezentovao je domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti na brojnim stručnim skupovima na kojima je učestvovao kao predavač.

  1. godine bio je član žirija za Architectural Student Contest u organizaciji Saint-Gobain-a i član ekspertske komisije za evaluaciju najuspešnijih završnih radova na Osnovnim akademskim studijama na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

MAIN architects je od maja 2022. godine član ASAP-a, a Marko je u prethodnom periodu intenzivno učestvovao u radu ASAP-a kroz rad brojnih radnih grupa i između ostalog bio jedan od govornika na ASAP INTRO #2: Cena ni(je) bitna / Tema prezentacije: Planiranje resursa i formiranje cena u arhitektonskoj praksi u Srbiji. Iskustva MAIN ARCHITECTS-a i moderator panel diskusije u okviru 45. Salon arhitekture: Salon dijaloga / ASAP TALKS #09 / ARHC & GAMING: stvaranje virtuelnih svetova.

 

FAQ