Nikolić Branko

Branko Nikolić | Antipod | ReDA | ASAP

 

Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku Unutrašnja
arhitektura.
Nakon višegodišnje prakse kao slobodni profesionalac 2006. godine sa partnerima osniva
Antipod. Bira arhitektonske izazove, kulturni aktivizam i drustveno angažovane projekte i dizajn
proizvoda.
Više od 25 godine iskustva u dizajnu enterijera i vodjenju projekata specijalizovan je za
upravljanje velikim i složenim projektima, sa fokusom na dosledno poštovanje inicijalnog
koncepta.
Paralelno sa razvojem IT sektora, Antipod razvija nove prakse u pristupu dizajna poslovnih
prostora. Demokratizacija procesa i nova hibridna rešenja vode ka iskustvu i stvarnim
potrebama korisnika kao osnovnom konceptu.
2020. godine sa partnerima pokreće agenciju ReDA (Research and Design Antipod),
specijalizovanu za primenu metodologije dizajn razmišljanja (design thinking) sa fokusom na
radni prostor.
Od samog početka, formiranja i konstituisanja, veoma je angažovan u ASAP-u. Kao
potprecednik upravnog odbora u drugom po redu mandatu, aktivan je na temama razvoja i
jačanja arhitektonske zajednice, ravnopravnim uslovima, jasnim i čvrstim standardima i širenju
spektra znanja i alata u oblastima tehnologije, poslovanja i srodnih disciplina.
Antipod je dobitnik više nagrada i priznanja u zemlji i regionu. Istaknute reference su Nordeus
HQ, Generali, Zühlke, Hooloovoo, Seven Bridges, Kuehne+Nagel, Nelt, Startit, Nova Iskra,
GTC, Telenor, Infostud, Data Status, Tenderly, Inspira Grupa, TX Services, a trenutno radi na
Epic Games kampusu u Novom Sadu čije otvaranje je planirano 2025. .

FAQ