GI GROUP trening ”Situaciono rukovođenje”

Od samog osnivanja naše Asocijacije, verujemo da je podizanje stručnih kompetencija i kompetatitvnosti naših članica firmi jedan od najvažnijh zadataka ASAP.

 


GI GROUP trening “Situaciono rukovođenje“, Ana Delić; Lokacija: Gi Group

 

Iz tog razloga izuzetno nam je važno uspostavljanje partnerske saradnje sa jednom od vodećih regionalnih HR kuća, Gi Group. Verujemo da će njihova ekpertiza doprineti daljem razvoju naših članica, ali i ličnom razvoju svih onih koji su deo naše ASAP zajednice.

GI GROUP trening “Situaciono rukovođenje“, Marija Simović, ARIS Studio; Lokacija: Gi Group

 

Tokom 24. i 31. maja održana su dva treninga sa temom “Situaciono rukovođenje” koje je vodila Ana Delić, Senior HR Consultant. Treninzima je prisustvovalo 29 članica naše Asocijacije, koji zauzimaju različite pozicije u upravljačkoj i profesionalnoj strukturi svojih firmi.

 

GI GROUP trening “Situaciono rukovođenje“, Marko Desivojević, Marko Desivojević Interiors; Lokacija: Gi Group

 

Naši članovi imali su priliku da nauče pre svega kako bolje da sagledaju sopstveni tim, njegove jake strane i razvojne potrebe, ali i kako da na efikasniji način prilagode sopstveni stil upravljanja prema svakom članu tima i specifičnostima situacija u kojima se nalaze na svakodnevnom nivou.

 

GI GROUP trening “Situaciono rukovođenje“, Marina Lazović, INKA Studio; Lokacija: Gi Group

 

GI GROUP trening “Situaciono rukovođenje“, Milka Gnjato, Zabriskie Studio; Lokacija: Gi Group

Tokom treninga neke od tema koje u fokusu bile su

  • Model „menadžerskog polja“ – šta sve ulazi u domen rukovodioca
  • Stilovi rukovođenja i blansiranje kontrole i slobode
  • Analiza razvojnih potreba članova tima – odnos između znanja i motivacije na nivou pojedinačnih zadataka
  • Situacino rukovođenje u užem smislu – model koji daje jasne smernice za primenu odgovoarajućih stilova rukovođenja u zavisnosti od važnosti zadatka/rizika koji on sa sobom nosi i znanja i iskustva člana tima koji treba da ga izvrši
  • Umetnost delegiranja – zašto je delegiranje jedno od najmoćnijih sredstava razvoja i motivacije
  • Šta možemo da delegiramo, kome i kako?
  • Studije slučaja – vežba u malim grupama, diskusija i analiza

 

GI GROUP trening “Situaciono rukovođenje“, Fedor Jurić, Zabriskie Studio; Lokacija: Gi Group

 

GI GROUP trening “Situaciono rukovođenje“, Danilo Dangubić, Danilo Dangubić Architects; Lokacija: Gi Group

Sa velikim nestrpljenjem očekujemo sledeće trenige i izazove sa kojima ćemo se tim prilikama suočiti.

 

FAQ