ASAP komentari Nacrta zakona o planiranju i gradnji

ASAP – Asocijacija srpskih arhitektonskih praksi je formirana sa ciljem da utičemo na poslovno okruženje i regulatorni okvir u kom naše firme članice deluju.

 

Prepoznajući važnost učešća u javnoj debati povodom Nacrta izmena zakona o planiranju i gradnji, radna grupa naše Asocijacije zadužena za praćenje i analizu svih regulatornih i strateških dokumenata razmotrila je brojne predloge i komentare koje smo dobili od naših članova na predloženi tekst Nacrta. Verujem da smo zahvaljujući njihovom velikom broju imali veoma kvalitetnu debatu u okviru Asocijacije i radne grupe, na osnovu koje smo sastavili i predali Ministarstvu naš dokument koji sadrži komentare i predloge važne za sve 44 firme iz 8 gradova u Republici Srbiji, koje trenutno čine našu Asocijaciju.

 

ASAP će nastaviti da aktivno i konstruktivno deluje u svim otvorenim procesima i javnim debatama koje se tiču zakonskih rešenja koja utiču na kompletnu arhitektonsku struku i stvaralaštvo, verujući da je to najbolji i najispravniji put da se borimo za opšte dobro naše profesije.

 

Želimo ovom prilikom da se zahvalimo svim kolegama koje su izdvojili svoje vreme da bi učetvovali u izradi dokumenta kojeg vam ovom prilikom pružemo na uvid.

 

FAQ