RADIONICE SA RELJOM DERETOM “PREZENTACIJSKE VEŠTINE”

Tokom maja i juna organizovali smo za dve grupe članova i članica Asocijacije ukupno 6 radionica sa temom „Prezentacijske veštine“ koje je vodio Relja Dereta.  Verujemo da su ove radionice veoma značile svima koji su u njima uzeli učešće.

Ovi grupni treninzi bazirani su na kombinaciji teorije i velikog broja praktičnih vežbi koje se rade u  paru ili manjim grupama. Na ovaj način, svi polaznici su bili  kontinuirano aktivno uključeni u vežbe, bilo  kao ,,govornici” ili ,,slušaloci”.

 

Ovakva metodologija pružila je brojne prilike polaznicima da se oprobaju, zbog čega je usvajanje ovih veština i znanja znatno pojačano, a potencijalne greške su prepoznate kao sastavni deo procesa i prilika za  učenje.

 

Za sve učesnika najvažnija lekcija iz ovih radionica je bila da ukoliko nam je zaista važna komunikacija sa našim partnerima, saradnicima, članovima porodice potrebno je da pratimo ritam naših sagovornika.

 

Verujemo da ćemo od septembra nastaviti saradnju sa Reljom Deretom i proširiti teme koje ćemo obrađivati.

FAQ